Intidar

Да упражним демократичното си право да не бъдем чути.

Tag Archives: UN

UN calls on Israel to ease Gaza blockade

The UN Secretary-General Ban Ki-moon has arrived in Gaza where he has called on Israel to lift its blockade from the Hamas-ruled strip.

16 ноември-Международен ден на толерантността

На 16 ноември се чества  Международния ден на толерантността.През 1996г. Общото събрание на ООН призовава(резолюция 51/95 ) страните членки да почитат 16 ноември за ден на толерантността, като с дейности да разпространяват идеята за разбирателоство между народите. Именно на 16 ноември, през 1995 г., държавите-чренки на ЮНЕСКО приемат Декларацията за принципите на толерантността.

С всички тези документи (резолюции, декларации) ООН поставя началото на кампания за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот, отричането на дискриминацията. Излизайки от рамките на почти утопичните възгласи на световните лидери, когато се намират на събрание на ООН, тези документи остават единствено страници в архив.

За каква толерантност може да става дума? Светът не отива към глобализация, а напротив – към капсулиране на отделните общества. Все повече се наблюдават признаците на „отделеността“, „различността“ в един народ. Пример са косоварите. Движението е за отделяне и разделяне. Въпреки, че се говори за единение на народите и проява на толерантност, можем ли да видим такава в пълния й смисъл, какъвто дава на тази дума ООН? Аз лично не бих се нагърбил с подобна задача. Най-малкото, защото няма да открия примери за толерантност, като разбиране на световната общественост.

И въпреки всичко, някъде в себе си вярвам, че хората могат да бъдат толерантни към различността. Като че ли днес толерантност се проявява единствено към това, което е близко до теб самия. Разбира се, това е нормално, защото си обвързан повечето пъти емоционално. Много по-трудно е за националист да приеме чужда доктрина. Аз също попадам в тази категория. Надявам се, че самият аз ще израстна в това отношение и ще бъда поне с една идея по-толерантен към народи, личности и възгледи.

Все пак тези дни се създават, за да можем да се подсетим, че поне в един скапан ден в годината можем да се опитаме да сме по-толерантни.

  • Аз съм се присъединил, като блогър, в обществото Bloggers Unite, където се борим за такива идеални цели, разпространявайки ги с постове в страниците си. Присъединете се и вие.
  • Посетете също и Tolerance.Org
  • Вижте статията на „Ентелигентно“: Любовта няма етнос

Какво и кога се празнува от ООН

Януари
1 януари – Ден на глобалното семейство (празнува се от 1 януари 2000 г., резолюцията на ООН е приета през 2001 г.)
27 януари – Международен възпоменателен ден на Холокоста (въведен е в Германия през 1996 г., ООН приема резолюция през 2005 г.)

Февруари
2 февруари – Световен ден на влажните зони (по повод на Конвенцията от същата дата през 1971 г.; за първи път се отбелязва през 1997 г.)
4 февруари – Световен ден за борба с рака (отбелязва се от 2000 г.)
21 февруари – Международен ден на майчиния език (прокламиран от ЮНЕСКО през 1999 г.)

Март
8 март – Международен ден на жената (за първи път е честван на 28 февруари 1909 г. в САЩ)
21 март – Международен ден срещу расовата дискриминация (по повод на полицейската стрелба срещу протестиращи жени в Южна Африка, обявен за международен ден от ООН през 1966 г.)
22 март – Световен ден на водите (обявен е през 1992 г.)
23 март – Световен ден на метеорологията
24 март – Световен ден за борба с туберкулозата (обявен от през 1996 г.)

Април
4 април – Световен ден в защита на пострадалите от мини
7 април – Световен ден на здравето (обявен от СЗО през 1948 г., отбелязва се от 1950 г.)
23 април – Световен ден на книгата и печата (за първи път се празнува по идея на през 1995 г.)
26 април – Световен ден на авторското право (отбелязва се от 2001 г.)

Май
3 май – Световен ден на свободата на словото (приет с резолюция на ООН през 1993 г.)
15 май – Международен ден на семейството
17 май – Международен ден на телекомуникациите
21 май – Международен ден на културното разнообразие, диалог и развитие
22 май – Международен ден на биологичното разнообразие
29 май – Международен ден на омиротворителите от ООН
31 май – Световен ден без тютюнопушене (въведен от СЗО през 1997 г.)

Юни
1 юни – Международен ден на децата
4 юни – Световен ден в защита на децата, жертви на агресия
5 юни – Световен ден на природата (обявен с резолюция на ООН през 1972 г.)
14 юни – Световен ден на кръводаряването
17 юни – Световен ден срещу опустиняването и сушата
20 юни – Световен ден на бежанците (приет с резолюция на ООНпрез 2000 г., отбелязва се от 2001 г.)
26 юни – Международен ден против употребата и търговията с наркотици (приет с резолюция на ООН през 1987 г.)
26 юни – Международен ден в подкрепа на жертвите на изтезания (приет с резолюция на ООН през 1987 г.)

Юли
първата събота на юли – Международен ден на кооперациите
1 юли – Световен ден на народонаселението (приет с резолюция през 1989 г. по повод раждането на 5-милиардния жител на планетата през 1987 г.)


Септември
8 септември – Международен ден на грамотността (приет с резолюция през 1965 г.)
16 септември – Международен ден за защита на озоновия слой (приет с резолюция на ООН през 1994 г.)
21 септември – Международен ден на мира (приет с резолюция наООН през 1981 г.)

Октомври
1 октомври – Международен ден на възрастните хора
2 октомври – Международен ден без насилие (приет с резолюция на ООН през 2007 г.)
5 октомври – Световен ден на учителя (празнува се по инициатива на ЮНЕСКО от 1994 г.)
10 октомври – Световен ден за психично здраве (отбелязва се от 1992 г.)
16 октомври – Световен ден на храните (приет с резолюция на ООН през 1979 г., отбелязва се от 1981 г.)
17 октомври – Международен ден за борба с бедността (приет с резолюция на ООН през 1992 г., отгбелязва се от 1993 г.)
24 октомври – Ден на Обединените нации (обявен порез 1948 г., отбелязва се от 1949 г.)
24 октомври – Световен ден за развитие на информатиката

Ноември
6 ноември – Международен ден за защита на природата по време на войни и военни конфликти
16 ноември -Международен ден на толерантността (предложен от ЮНЕСКО през 1995 г., приет с резолюция на ООН през 1997 г.)
20 ноември – Световен ден на децата (приет с резолюция през 1954 г.)
21 ноември – Световен ден на телевизията (приет с резолюция на ООН през 1996 г.)
25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените(приет с резолюция на ООН през 1999 г.)
29 ноември – Международен ден на солидарност с народа на Палестина (приеман и потвърждаван с резолюции на ООН през 1977, 1979 и 2001 г.)

Декември
1 декември – Световнен ден на болните от СПИН (започва да се отбелязва със здравни инициативи през 1988 г., от 2004 г. е световен ден)
2 декември – Международен ден за борба с робството
3 декември – Международен ден на инвалидите (приет с резолюция на ООН през 1992 г.)
5 декември – Международен ден на доброволците за икономическо и социално развитие
7 декември – Международен ден на гражданската авиация(прокламиран е за отбелязване през 1992 г., първото честване става през 1994 г.)
9 декември – Международен ден срещу корупцията
10 декември – Световен ден за човешки права (приет е с резолюция на ООН през 1948 г., за първи път се отбелязва през 1950 г.)
18 декември – Международен ден на мигрантите
20 декември – Международен ден за човешка солидарност

%d блогъра харесват това: