Intidar

Да упражним демократичното си право да не бъдем чути.

Близкият изток:Поколение на изчакването

Картата, изработена от The Brookings Institution показва основни статистически данни, свързани с икономиката, демографията и статусът на младежка заетост. За да видите данните, кликнете върху картата.

Близкият изток е в своята демографска повратна точка. Много страни от района са достигнали своя пик в растежа на младото население, като част от цялото общество. Това означава, че скоро делът на младото население в тези страни ще тръгне надолу. В същото време младите хора в региона продължават да заемат голям дял от обществото, като пред тях предизвикателствата са свързани с висока безработица.

Според изчисления на ООН и Лигата на арабските държави, регионалните икономики ще трябва да създадат около 51 000 000 работни места до 2020 г., за да се отговори на нуждата за работа сред младите, които съставляват над 60 % от населението в Близкия изток. Това означава, че в този процент повечето хора са под 30 години.

С помощта на наличните данни, са събрани основните статистически данни, свързани с общите икономически и демографски условия на всяка страна в региона, както и статистически данни за образование и трудов статус на младите хора. Въпреки това, за някои държави има пропуски по отношение на данните, а за други страни тя е остаряла. Допълнителни проучвания и събиране на данни, могат да се набавят от правителствени агенции и изследователски институти.


Икономика. Основните статистически данни, свързани с общата икономика на всяка страна включват общия БВП (брутен вътрешен продукт), БВП на темповете на растеж на БВП на глава от населението и за основните сектори на икономиката. Тези данни предоставят общ икономически контекст за всяка страна. Той също така подчертава разнообразието на региона на Близкия изток, който включва богатите на петрол страни със сравнително малко население и страните с по-голяма популация, но с по-ниски доходи. Тези различни контексти в дадена страна засягат младите хора и техния преход към зрелостта по определен начин. Младежта в региона е изправена пред подобни проблеми и предизвикателства по отношение на тяхното училище, работа и брак.

Демография. Информацията включва цялото население и прогнози за населението за 2010 г. и 2020 г., които дават представа за размера на младежта  във всяка страна.

Образование. Това са статистически данни за записващи се в начално училище, средно и висше, свързани с нивата на достъп до образование и образователно равнище на населението. Докато достъпът до образование е относително лесно да се измери чрез използване на налични данни, то е по-трудно да се измери качеството на образованието. Включени са и данните за обществените разходи за образование и отношението ученик-учител.

Заетост. Данните са за безработицата и процента на участие на пазара на труда. Тези данни са извлечени от  доклади на Световната банка за развитие, Международната организация за труда, Арабската организация на труда, както и от EAPEP. За някои страни данните за безработицата и процентът на заетост са съставени директно от източника-т.е. съответната държава. В други случаи, тези проценти са изчислени чрез използване на данни от Laborsta и EAPEP. Информацията е за младежи на възраст 15-24 и 15-29. Като цяло, нивата на безработица са по-високи за възрастовата група 15-24 години, отколкото 15-29 групата.

 

Много страни в региона са достигнали върха на младежкия пик, като част от населението. Младежите (на възраст 15-29) като дял от общото население варира от 25% в Кувейт и ОАЕ до 34 процента в Иран и Катар. За повечето страни младата част от населението ще започне да намалява като процент през следващите десет години. Около 29 на сто от населението на Египет е на възраст между 15 и 29 днес, но до 2020 г., то ще падне до 25 процента. В Йордания младото население е 30 процента, но след десет години ще бъде само 27 процента. В Мароко този дял ще падне от 29% (2010 г.) до 24% (2020 г.), докато в Иран младежкият дял на населението ще намалее от 34% днес до 22 на сто през 2020 година. Въпреки това, все още има страни в региона, в които младежкият дял от населението ще остане на същото ниво или ще продължи да расте: Ирак (28% през 2010 г. до 29% през 2020 г.) и Западния бряг и Газа (27% през 2010 г. до 29% през 2020 г.). Освен това, като цяло населението между 15 – до 29-годишна възраст ще продължи да нараства. (1)


Повечето страни в региона са постигнали почти едно ниво по отношение на образованието на начално ниво. Процентът на записаните за средно и висше ниво е по-разнообразен в различните страни, но той показва високо ниво на постижения в образователната система в много от страните в региона. Това увеличение на броя учащи е в резултат на държавни инвестиции за по-голям достъп до образование, както и на по-отворения в сравнение с миналото, пазар. Докато броят на студентите се е увеличил, много от бедните ученици напускат училище без знания и умения, необходими за успеха на пазара на труда. Лошото качество на образованието е следствие на голям минус в образователните системи – приемът в университети. Той насърчава ученето наизуст и запаметяване, а не развитие на критическо мислене и решаване на проблеми чрез лични умения.(2)

Като цяло, нивото на безработица в региона остава високо, като  варира от 20-30 процента в повечето страни, до 45,6% в Алжир и 45,4% в Ирак. След завършване на образованието си, много младежи предпочитат да изчакат, за възможностите за заетост в публичния сектор и не приемат неквалифицирана работа . В някои страни от региона, младежи започват да коригират своите очаквания към реалностите на пазара на труда. Ново проучване показва, че равнището на безработица сред младежта в някои държави е започнало да  намалява.

Има различия и между половете по отношение на образованието.  Всъщност, жените записали се в университети са по-голям процент от мъжете в много страни, като Бахрейн, Кувейт, Ливан, Катар, Саудитска Арабия, Тунис, ОАЕ, и на Западния бряг и ивицата Газа. Като цяло, нивото на безработица сред младите жени е много по-високо от този при младите мъже.

Бележки:

1. Данните на United Nations Population Prospects (UNPP)  от 2008 показват, че се очаква младото население (15-29) да се увеличи с 12 000 000 между 2010 г. и 2035 г.

2. Джавед Салехи-Исфахани и Навтеж Дилон, “Stalled Youth Transitions in the Middle East: A Framework for Policy Reform,” Middle East Youth Initiative Working Paper 8 (Wolfensohn Center for Development at the Brookings Institution and the Dubai School of Government, 2008).

 

6 responses to “Близкият изток:Поколение на изчакването

 1. Bobi октомври 7, 2010 в 5:04 pm

  Има един огромен проект Desertec, който води след себе си големи следствия и възможности за създаванена работа и по-висок жизнен стандарт. Има един марокански инженер- блогър, който беше формулирал най-добре правилния път. Не мога да го открия сега, затова ще преразкажа:

  Бъдеще основано на енергия от възобновяеми източници – слънчева, вятърна, която се изнася в чужбина. Мегапроектът Desertec, който вече върви. Покрай него огромните безлюдни простори на пустинята могат да бъдат колонизирани от соларни централи и модерни парникови ферми, ползващи изобилната енергия от слънцето и ефективно оползотворяващи генерираната покрай енергодобива обезсолена океанска вода. Ще бъде създадена мрежа от високоскоростни железопътни линии и пътища по които се движат електрически превозни средстства.

  Реализацията на това нещо ще създаде огромен брой работни места, икономически растеж, жизнен стандарт, благополучие, доходи. Въпрос само на организация, технологиите са налице, пари за инвестиции има. Възвращаемоста ще бъде огромна както в икономически, така и в социален план, което е по-важното. И най-важното – арабите трябва да се помирят и да си оправят отношенията, защото реализацията на тези планове изисква високо ниво на сътрудничество и трансгранично взаимодействие.

 2. Ruslan Trad октомври 7, 2010 в 6:56 pm

  Привет,Боби,отдавна не съм те виждал в блога:)

 3. Плод&зеленчук октомври 8, 2010 в 1:25 am

  Имаш ли анализи от местни (арабски) източници? Това е с подчертан западен уклон.

 4. Ruslan Trad октомври 8, 2010 в 4:08 am

  Споменал съм, че са ползвани правителствени източници също. Изследването, от този тип особено, разчита неслучайно на международни организации, тъй като в района на Близкия изток рядко има точни данни, поради конфликти и т.н. Например http://www.shababinclusion.org/ е организация с арабски източници.

 5. militero октомври 8, 2010 в 4:11 pm

  Проверих източниците, които са дадени отдолу на картинката и има известин разминавания. Примерно – в БВП от глава от населението. Също така e странно защо са вкарани всички арабски държави и Иран. Която се различава много от арабските. Пример – в статията се говори за бум на населението, спад на населението – раждаемостта в арабския свят (средно) е два пъти по-висока от иранската.

  http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/WPP2006_Highlights_rev.pdf
  Впрочем, загледайте на стр. 78 коя държава е на първо място по темпове на намаляване на населението.

  Раждаемостта в арабския свят е спаднала значително – за няколко десетилетия от 6-7 деца на жена до 2.5-3.5 днес. В Иран обаче една жена средно ражда по две деца. Тъй че в арабския свят едва ли ще има недостиг на работна ръка, просто ще има забавяне на растежа и по-лошо съотношение работещи/пенсионери.

  Впрочем, в картинката има статистика за гимназии, но няма за грамотност, а тя варира – ако в Йемен е под 50%, то в Йордания е над 90%.

 6. Плод&зеленчук октомври 8, 2010 в 5:22 pm

  В статистиките не видях, мисля, нищо за домовете на домакинствата и земята, която обработват. Съгласете се, че голяма част от тези хора са активни участници и в местната аграрна икономика.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: