Intidar

Да упражним демократичното си право да не бъдем чути.

Петиция за регулиране статута на нелегалните имигранти в България

(Благодаря на Мариян)

ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ – ПОДПИСКА
за регулиране статута на нелегални имигранти в България

Ние, долуподписаните организации и физически лица, настояваме за приемане на законодателна промяна в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), с която да се регулира статута на хората-чужденци, които от години живеят в правен вакуум в България, без документи и право на образование и работа. Макар понастоящем изключени от българското право и статистика, тези хора са сред нас и броят им все повече се увеличава. Косвен показател за тенденцията е броят на освободените от СДВНЧ-Бусманци лица, които не могат да бъдат върнати в страната им на произход. Липсата на каквато и да е законова възможност за уреждане статута на чужденци, останали без документи в страната ни, води до социално изключване на тези хора, което е пагубно за тях и вредно за българското общество.

Тези имигранти не са престъпници и повторните задържания в СДВНЧ-Бусманци или ежедневната подписка в районното полицейско управление не отговарят на реалните им нужди. Те се нуждаят от документи, които да им позволят да работят и да се развиват като пълноценни членове на приемащото общество.

Имайки предвид практиката на останалите държави от Европейския съюз, предлагаме законодателно допълнение в ЗЧРБ за даване разрешение за постоянно пребиваване на нелегалните имигранти в България, които пребивават в страната от поне три години и имат работодател, който е готов да сключи трудов договор, както и издаване на документи на останалите нелегални имигранти, които не могат да бъдат върнати в страната им на произход.

Може да пидпишете петицията ->тук<-

Picture by Oliver Clark

Advertisements

2 responses to “Петиция за регулиране статута на нелегалните имигранти в България

  1. Pingback: Sham: Петиция за регулиране статута на нелега.. - edno23.com

  2. иванка георгиева май 1, 2010 в 11:14 am

    крайно време е да се приеме закон за регулиране на статута на нелегално живеещите в България .Има хора които живеят от 10-15 години без статут като нелегални и не могат да си оправят документите За да дойдат да живеят тук значи нещо ги е принудило да тръгнат и да търсят на друго място закрила и препитание. Много от тях са членове на български семейства и живеят нелегално. не могат да сключат брак, не могат и да си припознаят децата защото нямат документи. те не са престъпници. моля всички да видят петицията и да я подпишат.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: